Nå kan du søke om vederlagsutbetaling

Individuell fordeling av vederlag

Som følge av Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett skal NAViO nå gå over til en individuell fordeling av vederlagene som Norwaco krever inn på vegne av oss. Det betyr at alle rettighetshavere kan søke om å få utbetalt vederlagene de selv har generert. NAViO-medlemmer og ikke-medlemmer likebehandles.

NAViOs årsmøte har vedtatt at inntil 25 % av vederlagsmidlene kan brukes kollektivt på sosiale, kulturelle og utdanningsmessige formål (SKU-midler), og det vil bli gjort fradrag for administrasjon.

Rettighetshavere kun kan få utbetalt vederlag én gang per program. Det vil si at du kan kun søke om vederlag for et program første gang det sendes. Dersom et program du har tekstet går i reprise, vil du ikke kunne søke om vederlag for det.  

Midlene som skal fordeles i denne runden, er krevd inn i 2022, men er vederlag for programmer som er brukt i 2021. 

Det er nå mulig å søke om vederlagsutbetaling for følgende sektorer:

Fellesavtalen: Gjelder programmer sendt på NRK i 2021

K-avtalen: Gjelder programmer sendt på de kommersielle TV-kanalene i 2021

Undervisning: Gjelder programmer brukt i undervisning i 2021

Arkivmateriale: Gjelder bruk av TV-selskapenes arkivmateriale i 2021

Vederlagene som er betalt inn fra Norwaco i 2022 (unntatt PKK), fordeler seg slik:

SektorBeløpStatus
K-avtalen tillegg150 580Ufordelt
TV-selskapers arkivmat.34 043Ufordelt
K-avtalen (TV-distr.)136 554Ufordelt
Undervisning125 202Ufordelt
Fellesavtalen (TV-distr.)2 052 950Ufordelt


Hvem kan søke?

Alle som ikke har overdratt alle rettigheter til oppdragsgiveren sin, kan ha rett på vederlag for audiovisuelle oversettelser brukt i en av ovennevnte sektorene i 2021.

Hvordan søker jeg?

NAViO har ulik dokumentasjon for de ulike sektorene. Dessuten har de fleste som tekster for de kommersielle TV-kanalene (K-avtalen), overdratt alle rettigheter til byråene. De har derfor ikke krav på vederlag fra Norwaco. Søknadsprosessen foregår på følgende måte:

Dersom du mener at du har krav på vederlag, sender du en e-post til vederlag@navio.no. Skriv navnet på den eller de sektorene du mener at du har krav på vederlag for i emnefeltet. Du kan bli bedt om å dokumentere eller sannsynliggjøre at du ikke har overdratt alle rettigheter til oppdragsgiveren.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. august.

Det er likevel mulig å sende inn søknad om vederlagsutbetaling helt til kravet blir foreldet. Foreldelsesfristen er tre år. Krav som sendes inn etter 15. august, vil bli behandlet på halvårlig basis.

Vederlag som det ikke er gjort krav på, vil bli stående inntil det kommer inn krav eller til foreldelsesfristen har gått ut. Årsmøtet har vedtatt at midlene deretter kan disponeres fritt av NAViO.

Du kan laste ned et eksempel på et ferdig utfylt søknadsskjema her.