Prisvinnere

Tekstiadevinnerne 2018

Da er alt duket for den andre Tekstiaden – en tevling mellom kolleger innenfor audiovisuell oversettelse i regi av NAViO. Som et prøveprosjekt skal Tekstiaden erstatte den tradisjonelle Teksterprisen i tre år. Om den deretter blir permanent, vil foreningens årsmøte avgjøre når den tid kommer.

Konkurransen i år består i å tekste en utvalgt sekvens fra en komiserie med engelsk dialog. Jobben skal utføres i løpet av tre timer – fra nedlasting av materiell til innlevering av tidskodet oversettelse. Om du vil tekste til bokmål eller nynorsk er opp til deg.

Søndag 1. september kl 19.00 kan du laste ned videofil fra en lenke som blir sendt på mail til alle NAViO-medlemmer. Lenken blir også delt på siden: https://www.navio.no/tekstiaden slik at de som ikke er NAViO-medlemmer også kan delta.

Du kan laste ned wmv-fil eller mpeg-fil etter eget ønske, i tillegg til et tekstdokument med bruksanvisning og dialogliste. Du laster inn videofilen i teksteprogrammet ditt, setter tidskoden til 00:00:00:00 og skriver inn oversettelsen.

Innen kl 22.00 må du ha sendt inn resultatet av ditt arbeide til tekstiaden@navio.no. Du skal skrive inn “Tekstiaden 2019” i emnefeltet og navnet ditt i filnavnet, ikke i teksten. Som dette: Emne: Tekstiaden2019, Vedlegg: “Ditt_Fulle_Navn.rtf “. Dette for å sikre en noenlunde enkel jobb med anonymiseringen.

Vi mottar helst filer i ezt-, pac- eller rtf-format med tidskoder, men dersom du må eksportere i et annet format enn disse, vil vi finne måter å konvertere filen på. Det viktigste er at både tekst og tidskoder kommer med.

Besvarelsene blir altså anonymisert, slik at juryen ikke vet hvem som har gjort hva før etter at vinnerne er kåret.

Tekstiaden foregår innen et tidsrom på tre timer, og videofilen er i år på 16 min og 27 sek, så årets Tekstiade kan sammenlignes med friidrettens mellomdistanser. Det kreves både fart og utholdenhet, selvsagt i kombinasjon med kløkt, rytme og språklig presisjon.

Juryen vurderer de innsendte bidragene etter 4 kriterier:

1) Kreativitet i løsningene – oppfinnsomhet og variasjon

2) Troskap til originalen – innhold og stilistisk nivå

3) Språkbeherskelse – grammatikk og konsekvens

4) Tekstrytme – tidskoding, blokkdeling og komprimering

Når juryen har gjort sin vurdering, vil det bli kåret en første- annen- og tredjeplass. Samlet premiebeløp er på kr 40 000. Det er altså ikke bare ære og berømmelse å hente her. Vinnerne offentliggjøres under Hieronymusfeiringen, torsdag 26. september, i Oslo.