Tekstiaden 2021

Årets tekstiade vil gå av stabelen fra søndag 29. august kl. 8.00 til onsdag 1. september kl. 23.59. Oppgaven vil være et klipp på ti minutter, og man har seks timer til rådighet i løpet av det ovennevnte tidsrommet.

Deltakere må melde seg på på forhånd, og i påmeldinga må man skrive når man ønsker å sette i gang med arbeidet. Det blir sendt ut en nedlastingslenke til hver enkelt deltaker på det ønskede tidspunktet.

Send en e-post med ønsket tidspunkt og navn til tekstiaden@navio.no innen fredag 27. august kl. 12 for å melde deg på.

Vi håper at mange har lyst til å delta i år!