I det alt vesentlige er det få aktører i dette markedet. I Norge er det tre større tekstebyråer foruten NRK som håndterer det meste av tekstingen til norsk i fjernsynsmarkedet. Det er også tre større aktører som betjener dubbemarkedet, både i fjernsynsmarkedet og i kino-, video- og dvd-markedet.

Men det finnes mange mindre aktører. De fleste av disse har base utenfor Norge, i Sverige, Danmak, Storbritannia, Tyskland og USA.

NAViO arbeider for best mulige vilkår for oversetterne. Inn under dette hører også bestrebelsene for å sikre sluttbrukerne et best mulig produkt, om det er teksting eller dubbing. Det viktigste elementet akkurat nå er å sikre oversetterne et forsvarlig inntektsgrunnlag. Det har betydning både for stabiliteten i markedet og for kvaliteten på sluttproduktet seerne får seg servert. Det er et svært stort press på kostnadssiden i bransjen, naturlig nok. Oversetterne er, sammen med forbrukerne og språkmyndighetene, en av gruppene som må søke å balansere vektskålen slik at forholdene legges optimalt til rette for en god totalopplevelse når norskspråklige seere lar seg underholde og opplyse gjennom audiovisuelle produkter.

Nedenfor finner du lenker til de største oppdragsgiverne for norske av-oversettere.

Broadcast Text Gjerdrumsvei 10D, 0484 Oslo. Telefon: +47 22 86 78 00

Screen Media Fossumveien 68,     1359 Eiksmarka  Besøksadresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo. Telefon: +47 22 02 35 00

NorDubb Studios AS Postboks 114 Torshov, 0412 Oslo. Besøksadresse: Sandakerveien 24c, Bygg A1, 0473 Oslo

Norsk rikskringkasting – teksteredaksjonen, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 Oslo, tlf: 23 04 70 00

  • NRK er den betydeligste oppdragsgiveren på markedet. Det kreves imidlertid langvarig erfaring og dokumenterte resultater for å få oppdrag hos NRK. For deg som er ny i bransjen, vil det derfor være mest formålstjenlig å kontakte en eller flere av de private tekstebyråene.

SDI Media Norway Sandakerveien 24c, Bygning E1, 0473 Oslo. Telefon: +47 22 80 50 90

Biovisjon AS Gullhaugveien 10, 0484 Oslo. Telefon: 22026020