Selskapsformer for deg som audiovisuell oversetter
I praksis er det to selskapsformer som er aktuelle dersom du ønsker å etablere deg med eget foretak i forbindelse med arbeid som audiovisuell oversetter.
Hva du skal velge, vil være avhengig av en rekke faktorer, blant annet risiko, skatte-, avgiftsforhold og ikke minst sosiale rettigheter. Dette kommer vi nærmere tilbake til nedenfor.
 
I tillegg vil vi kort ta for oss frilansbegrepet, som kan beskrives som en mellomting mellom det å være lønnstaker og selvstendig næringsdrivende.
 
Enkeltpersonforetak
Dette er et selskap som er registrert i ditt navn, og hvor du som eier står personlig ansvarlig for selskapets gjeld og forpliktelser. Det er derfor ingen krav til å skyte inn kapital i et enkeltpersonforetak.
 
Skattemessig liknes selskapet sammen med deg personlig, det vil si at overskuddet overføres til din personlige selvangivelse og kommer i tillegg til andre inntekter du måtte ha, for eksempel lønnsinntekter.
 
Dette innebærer at hele overskuddet i selskapet blir beskattet som personinntekt med inntil ca. 50 prosent (selv om du ikke har tatt ut lønn). Et eventuelt underskudd vil komme til fradrag på selvangivelsen.
 
Enkeltpersonforetak passer for virksomhet med én eier hvor det er liten risiko og et begrenset investeringsbehov. Videre er det lettere å omdanne et selskap fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap enn vice versa dersom du senere skulle ønske å endre selskapsformen din.
 
Aksjeselskap
Et aksjeselskap er et foretak hvor du som eier ikke har noe personlig ansvar for selskapets gjeld og forpliktelser. Du kan i utgangspunktet ikke tape mer enn den kapitalen du har skutt inn i selskapet. For å beskytte kreditorene er det derfor strenge regler i aksjeloven for adgangen til å ta penger ut av selskapet (for eksempel utbytte).
 
Et aksjeselskap passer der en eller flere personer ønsker å starte et selskap med begrenset personlig ansvar, og hvor det forventes større investeringer. Aksjonærene i et nystartet aksjeselskap må likevel ofte kausjonere for lån eller større kredittkjøp.
 
Frilanser.
Frilanser er en person som mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt, ofte benevnt ”ikke-ansatt oppdragstaker på lønnsvilkår” eller ”lønnstaker utenfor tjenesteforhold”. 
 
Når du arbeider som frilanser, er oppdragsgiveren forpliktet til å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift (som selvstendig næringsdrivende må du selv må sørge for dette). Vær oppmerksom på at du som frilanser har færre rettigheter enn som vanlig ansatt.
 
Dersom du føler deg usikker på hvordan du skal gå frem ved etablering av egen virksomhet, kan det være fornuftig å gå gjennom et etablererkurs.
 
Av aktuelle tilbud kan vi nevne Skatteetatens kurs for nye næringsdrivende. (Gratis)